פעילות מרכז מענה מבוססת על אמון ושיתוף פעולה עם מוסדות החינוך.

במקרה של חשש לפגיעה, המוסדות מפנים אלינו את המשפחה לעזרה מקצועית והמערכת כולה מתגייסת לטובת התלמיד ולהצלחת הטיפול. הגורם המטפל במענה יצור קשר עם הצוות החינוכי, יספק הדרכה מקצועית וינחה אותם כיצד לפעול מול הילד שנפגע ושאר התלמידים. גנים, תלמודי תורה, בתי יעקב, ישיבות וסמינרים רואים במרכז "מענה" כתובת בכל הנוגע לפגיעות, טיפול ומניעה.

התנהגות פוגענית מתרחשת לא מעט בין כתלי מוסד חינוכי או בסביבתו גם בגילאים צעירים ומציבה אתגר מורכב בפני המערכת.

מרכז "מענה" פיתח אסטרטגיה מיוחדת לטיפול במקרים אלו ומספק מעטפת רחבה ומקצועית בשיתוף הפעולה עם המוסד החינוכי הכוללת:

  1. מפגשי תמך – ההנהלה והצוות מקבלים כלים ממוקדים והדרכה פרקטית
  2. מוסד מוגן – בניית תכנית מוגנות מותאמת מדויקת לצרכי ואופי המסגרת
  3. אבחון ומיפוי – הגדרת התערבויות נוספות בכיתה לפי הצורך
  4. עבודה עם ההורים – הקלה משמעותית בחלק הרגיש ביותר בכל מסגרת. הכוונה מקצועית וסיוע בהסברה להורים אודות האירוע והשלכותיו.
  5. אתגרים מיוחדים – הדרכה פרקטית וליווי כיצד להתנהל נכון מבחינה חוקית, בעת הצורך

איך נדע שילד
עבר תקיפה?

זכור!
לתגובתך יש משמעות עצומה.
אל תגיב סתם, היוועץ ופעל ברגישות.

קבל למייל את
"5 הכללים כיצד תזהה אם ילדך נפגע??"