מרכז "מענה" לטיפול בילדים ונוער ברגישות קהילתית הוקם בשנת 2012 ע"י התאגדות של רבנים, אנשי חינוך ומטפלים שביקשו ליצור פתרון  מקצועי ראוי לפגיעות או התעללות במגזר החרדי.

"מענה" צמח מתוך הקהילה במטרה למלא את הפער בין הצורך בטיפול המקצועי והשאיפה לפתרון המותאם באופן מלא לרגישות הקהילתית בחברה החרדית לגווניה.

זהו הגוף המקצועי היחיד המספק מענה מושלם לנפגעים והנפגעות ומשפחותיהם מקרב הקהילה. במקצועיות, דיסקרטיות  בהתאמה לדרישות החוק, וברגישות עליונה מול הנסיבות המשפחתיות והקהילתיות בכל מקרה לגופו.

"מענה" פועל בתמיכתם הישירה של רבני הקהילות ומנהלי מוסדות החינוך ובשיתוף פעולה עם הרשויות. העמותה מפעילה כיום 2 מענים מרכזיים:

המרכז הטיפולי – המעניק שירות פסיכולוגי ותרפי מלא לנפגעים ומשפחותיהם

מרכז הסיוע – בשיתוף משרד הרווחה, המעניק מגוון שירותים קהילתיים בתחום ההסברה, מודעות ומניעה, קו חם, כינוסים, הרצאות וסדנאות בקהילה, ושירות יעוץ וליווי למשפחה.

בראש מרכז "מענה" עומד המנכ"ל אריה לוי, יזם חברתי ואיש חינוך. עמד בראש מכללה להכשרת מורים והוביל תכניות חינוכיות במגזר החרדי לאיתור ושילוב של נוער נושר, עולים חדשים, סיוע לנוער במצוקה ועוד.

יו"ר העמותה הוא הרב שמואל איידנסון שליט"א, איש חינוך נודע העומד בראשות מוסדות לימוד בארץ ובעולם, ומי שמוביל כבר 20 שנה פיתוח של מערכות רווחה קהילתיות במגוון תחומים.

איך נדע שילד
עבר תקיפה?

זכור!
לתגובתך יש משמעות עצומה.
אל תגיב סתם, היוועץ ופעל ברגישות.

קבל למייל את
"5 הכללים כיצד תזהה אם ילדך נפגע??"