שיטות העבודה שלנו:

הטיפול בטראומה שבעקבות פגיעה או התעללות דורש מיומנות מיוחדת. הצוות המקצועי של "מענה" הוכשר במיוחד לטפל בהשלכות של פגיעה בילדים ונוער באמצעות כלים פסיכותרפיים כמו הבעה, יצירה, אמנות ומוזיקה.

התהליך מתבסס על מגוון תיאוריות וגישות טיפוליות, נקבע באופן פרטני על בסיס פגישת האינטייק ומותאם ספציפית למקרה. אנו עושים שימוש במגוון כלים מקצועיים במטרה לעקוף את מנגנוני ההדחקה הפועלים באופן טבעי, ולאפשר לילד לבטא את הקשיים שלו לעבד נכון את החויה שעבר עד חזרתו לאיזון רגשי בריא.

איך נדע שילד
עבר תקיפה?

זכור!
לתגובתך יש משמעות עצומה.
אל תגיב סתם, היוועץ ופעל ברגישות.

קבל למייל את
"5 הכללים כיצד תזהה אם ילדך נפגע??"