רבני הקהילות תומכים

הגאון הרב צבי הכהן דוידוביץ
רב קהילת "חסידים" רמת בית שמש א'
הגאון הרב מרדכי גולדשטיין שליט"א
רב שכונת 'משכנות יעקב' רמת בית שמש
הגאון הרב ברוך דזיאלובסקי שליט"א
רב קהילת 'דרכי יצחק' רמת בית שמש ג'
הגאון הרב יעקב חיים קליין שליט"א
רב ואב"ד מושב יסודות
הגאון הרב ח"ז מלינוביץ זצ"ל ויבדל"א הגאון רב אלימלך קורנפלד
רב קהילת הגר"א רמת בית שמש
הגאון הרב אליעזר הכהן מאירוביץ שליט"א
רב קהילת 'אהבת תורה' רמת בית שמש ג'
הגאון הרב יוסף חיין לעווין שליט"א
רב קהילת 'בני הישיבות' רמת בית שמש ג'
הגאון הרב חנוך אלבק שליט"א
רב קהילת 'בית הכנסת המרכזי' רמת בית שמש ג'

איך תדע שילד עבר תקיפה?

זכור!
לתגובתך יש משמעות עצומה.
אל תגיב סתם,
התייעץ עם אנשי מקצוע,
ופעל ברגישות.

קבל למייל את:
"5 הכללים כיצד תזהה אם ילדך נפגע??"