הרב שמואל איידנסון

יו"ר ומייסד מרכז מענה

אריה לוי

מנכ"ל

ד"ר אפרים רוזנבאום

מנהל קשרי קהילה

איך נדע שילד
עבר תקיפה?

זכור!
לתגובתך יש משמעות עצומה.
אל תגיב סתם, היוועץ ופעל ברגישות.

קבל למייל את
"5 הכללים כיצד תזהה אם ילדך נפגע??"