תמונות
מהשטח

כנס אימהות בבית שמש, רמה ג', תשרי תש"פ

כנס אימהות באנגלית, תשע"ט

סיור הוועדה לזכויות הילד

סיור ח"כ עומר ינקלביץ

מבט על המרכז

סיור ת"ת בעלזא קרית גת

איך תדע שילד עבר תקיפה?

זכור!
לתגובתך יש משמעות עצומה.
אל תגיב סתם,
התייעץ עם אנשי מקצוע,
ופעל ברגישות.

קבל למייל את:
"5 הכללים כיצד תזהה אם ילדך נפגע??"